الگوی اسلامی‌ ایرانی پیشرفت، تاثیر غیرمستقیمی بر سیاستگذاری کشوردارد

[ad_1]

یکی از اعضای اندیشکده چرخه نوآوری الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی گفت: این تصور برای من وجود داشت که با اعلام مقاله الگوی پیشرفت اسلامی ایران، مرکز الگو باید به فعالیت های حمایتی خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده در مقاله برای پیشرفت ادامه دهد. ایران و اوراقی که باید آماده شود».

به گزارش ایسنا، دکتر جاوید نوبخت، استاد دانشگاه و عضو موسسه چرخه نوآوری چرخه نوآوری الگوی اسلامی ایرانی، نقش اندیشکده های مرکز الگو را فراهم کردن زیرساخت هایی برای سرمایه گذاری آسان اقدامات و فعالیت های حمایتی دانست.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

* با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری قبل از اسلام است، چرا پیشرفت اسلامی قبل از ایران به نام مرکز الگوی اسلامی ایرانی نوشته شده است. . آیا در این زمینه دوگانگی وجود دارد یا اسلام و ایران ملاک بوده اند؟

با مبانی پیشنهادی بنیانگذار جمهوری اسلامی، بیش از آنکه تقدم و تأخر لغوی باشد، به ظرف و محتوا مربوط می شود.

در بحث جمهوریت و اسلام، ساختار و شکل نظام سیاسی است که مقام معظم رهبری به عنوان الگوی جدید مطرح کردند و آن را الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نامیدند. بر این اساس منظور از ایران جمهوری اسلامی است. او دیدگاه جدیدتری ارائه کرد که هیچ تفاوتی با اصول اولیه انقلاب اسلامی ندارد، بلکه مکمل آن است.

* ماهیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا سند الگوی مترقی اسلامی ایرانی یک نظریه کلان، یک سند سیاستی یا صرفاً یک گفتمان اجتماعی فراگیر است؟

در تمام دنیا برای اینکه گفتمان جامع ملاک پیشرفت ملت ها شود، هر آنچه شما فرمودید باید بر اساس قانون اساسی ملت ها صورت گیرد. برای اینکه بتوانیم یک سند الگو را به گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم، نیاز به نقشه ای داریم که بتواند سند را تحلیل کند و آن را ارزشمند کند.

اسناد دیگری مانند سند جامع علمی کشور، برنامه‌های توسعه یا سند مفهومی توسعه بر اساس قانون اساسی تدوین شده است، اما هیچ‌کدام از کامل بودن لازم برخوردار نیستند، اما سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی این موضوع را کنترل می‌کند. یعنی یک سند نمونه می تواند اصولی را که در قانون اساسی وجود دارد به عنوان یک سند کلی تبدیل به یک گفتمان فرهنگی، اجتماعی و … کند و با توجه به این ملاحظه و رابطه می تواند به عنوان سند راهبردی برای اسناد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر مرکز الگو به عنوان سخنگوی این سند بر افرادی که سیاستمداران کشور در عرصه های مختلف هستند تاثیر غیرمستقیم دارد تا این اسناد به کل جامعه سرایت کند تا بتوانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم. .

* نسبت سند الگوی پیشرفت با تمدن نوین اسلامی چیست؟

حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنم. ایشان در حدیثی می فرمایند: چهار چیز بر عقل واجب است. پرسیدند آن چهار چیز چیست؟ . گفتند: تحصیل علم، نشر علم، به کارگیری دانش و نشر علم در جامعه.

این حدیث نشان می دهد که 1400 سال پیش پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) به گونه ای ترسیم شده است که چرخه علم به ثروت تبدیل شده است.

ما که مدعی زندگی در کشوری به نام ایران و در شکل و ظرفی به نام اسلام هستیم، باید بر اساس ماهیت فراگیر اسلام در همه تقسیمات، اشکال و نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی تصمیم گیری کنیم و این امری بی نظیر است. ویژگی. درباره مردی است که ایران و ایرانیان در برابر تمدن بزرگی به نام اسلام به اسلام دادند و به عبارتی ظرف وجود خود را به نام اسلام به ظرفی بزرگتر تبدیل کردند.

س: تفاوت «پیشرفت» در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با مفاهیم جایگزینی مانند توسعه چیست؟

توسعه می تواند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… باشد، اما وقتی از پیشرفت صحبت می کنیم، منظورمان دنیای چندلایه ای است که مردم کمتر از دیدگاه های رسمی استقبال می کنند. در مسائل ملی، افکار عمومی بیشتر به رویکردهای غیررسمی و غیردولتی تمایل دارند. وقتی صحبت از پیشرفت می شود، به معنای پررنگ شدن موضوع کلی برای شناخت مردم و جامعه و عمومیت بخشیدن به این گفتمان است و به دنبال پیشرفتی هستیم که توسعه در همه زمینه ها را شامل شود.

* نسبت سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و سند الگوی پایداری چیست؟

مدل توسعه پایدار چیست؟ پایداری در دانش، علم یا فناوری؟ وقتی از پیشرفت صحبت می‌کنیم، به این معناست که می‌توانیم توسعه‌های پایداری را که به توسعه فراگیرتر کمک می‌کنند و با هر دوی آنها مغایرت ندارند، بلکه مکمل یکدیگر هستند، ترکیب کنیم.

بنابراین سند توسعه پایدار می تواند مبنای بحث سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد.

* فلسفه وجودی، نیاز یا ضرورت تهیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ویژه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی چیست؟

چهل سال پس از انقلاب اسلامی که رهبری انقلاب در اوایل دهه 1390 به موضوع مهمی چون آینده پژوهی روی آوردند، این توجه، ایجاد مرکزی و تدوین سندی برای اجرای این اندیشه را ایجاب کرد. توجه به این موضوع نشان می‌دهد که می‌توانیم پایه‌های توسعه نظام اسلامی ایرانی خود را بنا کنیم. فکر می‌کنم سند نمونه و اقداماتی که در آن وجود دارد کمک می‌کند، تدابیر مثل دستور یا ماده‌ای از قانون نیست. بلکه باید به عنوان یک خط مشی و بحث از طریق سیاست ها و قوانینی که برای اجرای سند ضروری است نگریست.

* با توجه به حجم زیاد اسناد و سیاست های راهبردی در کشور، چرا سند دیگری مانند سند الگو ارائه می شود؟

اسناد برنامه های کشور به دلیل رفتار متناقض مجریان باعث بهت و حیرت مردم شد. متأسفانه، این اسناد شبیه قوانین عادی نیستند که به عنوان راه حل عمل کنند.

به عنوان مثال، در مجموعه رویدادهای مرتبط با علم و فناوری، متوجه خواهید شد که عملاً چنین مواردی در هیچ سند خط مشی دیگری وجود ندارد. برای اجرای این اقدامات و ارتقای صلاحیت ها باید روش ها و رویکردها تغییر کند که در این صورت رویکرد احراز صلاحیت موضوعیت و اثربخشی پیدا می کند و سند الگو مسیر کشوری کاملتر و مدرنتر را در این زمینه ها روشن می کند.

* ضمانت اجرای قالب سند چیست؟ چه تدابیری پیش بینی شده است تا سند الگو به سرنوشت سایر اسناد برنامه ای کشور دچار نشود؟

وقتی زنجیره ارزش را تحلیل می‌کنیم و می‌گوییم ثروتی داریم یا داریم که می‌خواهیم آن را به ارزش و سرمایه تبدیل کنیم، از دو فعالیت اصلی و فرعی صحبت می‌کنیم: این تدوین یک سند نمونه است که قرار است به عنوان یک سند مورد استفاده قرار گیرد. پشتیبانی از سایر اسناد در کشور این مرکز دارای اتاق های فکری است که زیرساخت های مورد نیاز برای عینیت بخشیدن به تحقیقات و تلاش های عملی را فراهم می کند. فعالیت اصلی در مؤسساتی انجام می شود که کارهای اجرایی انجام می دهند و باید از این فعالیت جانبی استفاده کنند. برای شکل‌گیری اسناد و راهبردها نیاز به برنامه‌های عملیاتی است، بنابراین این موضوع می‌تواند ضمانت اجرایی برای اجرای یک سند استاندارد باشد.

* نقش اتاق های فکر به ویژه اتاق های فکر چرخه نوآوری در تدوین، اجرا و نظارت بر اقدامات پیشنهادی و مصوب چیست؟

همانطور که گفتم در تحلیل زنجیره ارزش یک سازمان، موسسه یا کشور می گوییم که باید ثروت را به سرمایه تبدیل کنیم یا به عبارتی داده هایی داریم که می خواهیم به نتیجه خوبی تبدیل کنیم. این دو فعالیت یکی فرعی و دیگری فعالیت اصلی است. فعالیت های حمایتی در راستای توسعه فعالیت های انجام شده توسط مرکز ایرانی الگوی اسلامی پیشرفت است.

نقش اتاق های فکر مرکز ارائه الگوی زیرساختی برای این فعالیت های حمایتی است تا این اقدامات یا فعالیت های حمایتی برای دریافت سرمایه مناسب در همه ابعاد برای کشورمان بسیار مناسب و مقرون به صرفه شود.

اتاق‌های فکر مرکز، به‌ویژه اتاق فکر چرخه نوآوری، اتاق‌های فکری هستند که به ایجاد شرایط لازم برای تدوین استراتژی‌ها و سیستم‌ها کمک می‌کنند و اجرای اقدامات سند الگو را تسهیل می‌کنند.

* با توجه به اهمیت فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، ارزهای رمزنگاری شده، بلاک‌چین و غیره، پیشرفت استفاده از آنها در اقدامات سند الگوی اسلامی ایرانی و همچنین در فرآیندهای مرکز انجام شده است؟

به طور کلی این موارد در اقدامات مختلفی دیده شده است. با ترکیب فناوری های مدرن و کارآمد مانند هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال و غیره، سند مدل به وضوح از چندین جنبه نوشته شده است. برای مشاهده این فناوری‌های جدید در اقدامات و انتشار آن‌ها در سراسر کشور، باید اصطلاحات و اصطلاحات مناسب این فناوری‌ها را برای استفاده مناسب از آنها در اقدامات سند الگو داشته باشیم تا مهارت‌های لازم برای دستیابی به این موارد خاص ایجاد شود. و فناوری های روز، برای ارائه این موضوعات، در جهت تبدیل شدن به یک گفتمان عمومی در جامعه.

* امکان دسترسی کامل نخبگان به دانش و تجربه اتاق های فکر و بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات در این زمینه در اتاق های فکر چقدر است؟

امکان دسترسی عمومی جامعه نخبگان به دانش ارائه شده در اتاق های فکر مرکز زیاد نیست. البته با مکان هایی که در حال حاضر در فضای مجازی وجود دارد، می توان از طریق جلسات عمومی یا ویژه بیشتر جامعه نخبگان را درگیر کرد که در این صورت می توان از دیدگاه ها و دیدگاه های نخبگان دانشگاهی و صنعتی در قالب گفت و گو استفاده کرد. شماره.

تا جایی که اطلاع دارم برای هر یک از فعالیت های سند الگو جلسات متعددی با حضور نخبگان برگزار شد و برای هر اقدام بیش از 100 نفر از نمایندگان نخبگان در حوزه های مختلف با حضور در جلسات تخصصی نظرات خود را ارائه کردند. و به هر یک از معیارها امتیاز داده شد. البته برای تبدیل این موضوع به یک گفتمان عمومی و تعمیم آن به کل جامعه می توان شرایط را بهتر و بهینه تر کرد.

* برای بهبود عملکرد مرکز الگوی اسلامی ایران و اتاق فکرهای مرکز چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد من این است که بتوانیم مرکز نمونه را مانند سایر کشورها در قالب ایده، گفتمان یا کنفرانس ارائه کنیم یا شبکه ای از همه افراد در سطوح مختلف یا به هر شکل دیگری ایجاد کنیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. نظرات سایر کارشناسان ، جلسات مختلفی را با سیاستگذاران و مدیران اجرایی برگزار کنیم تا در نهایت پس از اعلام سند الگو، بخشی از فرآیند گفتگوی سند را طی کنیم.

هر چه بتوانیم با برگزاری جلسات تبادل نظر با نهادهای مختلف کشور، تعامل مناسب را بهبود بخشیم، این سوال به ارائه بیشتر مرکز الگو کمک می کند و بستر بهتری برای اجرای اقدامات سند الگو در سطح جامعه فراهم می کند. در این صورت مردم و جامعه خواهند فهمید که محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نه به عنوان یک نقش حاکمیتی، بلکه به عنوان یک نقش غیر مدیریتی، پیشرفت است و می خواهند این موضوع به کل کشور تسری پیدا کند. اگر بخواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم، الگویی با شرایط جدید ناشی از اجرای سند الگو اتخاذ می کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

کود در هر هکتار استفاده شود

کود در ادامه هر هکتار به کارگیری شود سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, مونو پتاسیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.