مبانی جمهوریت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

[ad_1]

یکی از اعضای چرخه نوآوری مرکز پیشرفت الگوسازی اسلامی ایرانی با بیان اینکه سند الگو برای جامعه اسلامی ایرانی نوشته شده است، گفت: اگر قرار باشد الگو برای جامعه ایرانی اسلامی یا ایرانی اسلامی نوشته شود، پایه های یک جمهوری مسلماً در آن پنهان خواهد شد.»

به گزارش ایسنا، ارژنگ جوادی، عضو چرخه نوآوری مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، با انتقاد و تمجید از عملکرد مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در یک دهه گذشته، گفت: و تبدیل ایده ها به ثروت، ما در ته دنیا

* با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری قبل از اسلام است، چرا پیشرفت اسلامی قبل از ایران به نام مرکز الگوی اسلامی ایرانی نوشته شده است. . آیا در این زمینه دوگانگی وجود دارد یا اسلام و ایران ملاک بوده اند؟

من فکر نمی کنم که عنوان مرکز تعیین کننده باشد که آیا ابتدا جمهوریت ایجاد کنیم یا نه. به نظر من از آنجایی که باید برای یک جامعه اسلامی الگو نوشته شود، جمهوری معنایش را پیدا می کند. این واقعیت که یک جمهوری در رتبه مرکزی قرار نمی گیرد، در شبیه سازی جمهوری و اسلام بر عملکرد مرکزی تأثیر نمی گذارد.

سند نمونه برای جامعه اسلامی ایرانی نوشته شد. اگر الگوی جامعه ایرانی-اسلامی یا ایرانی-اسلامی نوشته شود، مسلماً پایه های یک جمهوری را در بر خواهد داشت. بسیاری از تدابیر و آرمان های سند الگو مستقیماً با ایران و جمهوری ارتباط دارد، بنابراین سند الگو برای جامعه ایرانی تحت حاکمیت اسلام نوشته شده است و نه برای هیچ جامعه دیگری یا دین دیگری که با تغییرات قابل استفاده باشد. به سایر جوامع اسلامی.

* ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک نظریه کلان، یک سند سیاستی یا صرفاً یک گفتمان اجتماعی فراگیر است؟

من فکر می‌کنم بسیاری از موارد کلان بوده است، بنابراین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌ها باید بر این اساس باشد.

برای اینکه گفتمان عمومی در سطح جامعه یا حرفه ای شکل بگیرد، نگاه کلان اتخاذ شد و دانش علوم انسانی در نگارش سند به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. روح این سند بیشتر از حرف های علوم انسانی است. نمی دانم این درست است یا نه، اما به نظرم کلان و غالب هر دو بر اساس علوم انسانی نوشته شده اند.

س: تفاوت «پیشرفت» در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مفاهیم جایگزینی مانند توسعه چیست؟

من فکر می کنم اگر بخواهیم پیشرفت و توسعه را با کلمات انگلیسی همگام کنیم، نمی توانیم معنی را به درستی دریافت کنیم. وقتی رشد و توسعه را با هم ترکیب می کنیم، به معنای انگلیسی، هر کدام معنای متفاوتی دارند. من این تصور را داشتم که هدف از پیشرفت در یک الگوی سند همان توسعه است. اما توسعه در روح اصول انسانی را پیشرفت می گویند و این به معنای وارد شدن یا نشدن به مرحله پیشرفت نیست. برداشت من از واژه «پیشرفت» همان مفهوم توسعه است که در جوامع توسعه یافته مورد توجه قرار می گیرد. من مطمئن هستم که سند قطعاً هدف توسعه را دنبال خواهد کرد.

* رابطه الگوی ایرانی پیشرفت اسلامی با الگوی پایداری چیست؟

به نظر می رسد این سند با روحیه پایداری به ویژه پایداری منابع طبیعی همخوانی ندارد. برای بیان دقیق تر، در این حوزه دو یا سه کلیدواژه در حوزه بهره برداری از طبیعت به ویژه پایداری منابع طبیعی وجود دارد. ایده آل ها فقط شامل یک پاراگراف یا چند کلمه هستند. با فرض دوراندیشی ایده آل، پایداری منابع طبیعی با بررسی بخش افق خط مورد بحث قرار گرفت.

در حوزه اقدامات نیز اقدامی در حوزه امنیت غذایی و نظارت بر این موضوعات وجود دارد. به نظر من در زمینه پایداری منابع طبیعی سند چندان پررنگ نیست.

*نظام حکومت یا حکومت اسلامی در الگو چگونه ترسیم شده است؟

واقعیت این است که الگوی سند در حال حاضر پیش نویسی است که به جامعه ارائه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش فرمودند که این سند باید دو سال مورد بحث و نقد نخبگان قرار گیرد و در سند نقد ابعاد و ابعاد مختلف حوزه های سازمانی و نظام حاکم باشد. خلاصه شده است. فکر می کنم یکی از اجزای کلیدی سند مدل، پیش بینی مدیریت است که در سند مدل کمتر به آن پرداخته شده است. البته با توجه به تضاد آراء اتاق های فکر پیشنهادهای خوبی ارائه شد.

در مورد این یا آن تاکتیک چیزهای زیادی می توان نوشت، اما به نظر من تعیین تنها تاکتیک اصلی ضروری است.

* با توجه به کثرت اسناد و سیاست های راهبردی در کشور، چه نیازی به ارائه سند دیگری مانند الگو است؟

موافقم که مقالات صنعتی زیادی داریم، اما در بحث بین بخشی مقالات زیادی نداریم. ما سند دیگری جز چشم انداز 20 ساله، سندی با افق و جدول زمانی نداریم. سایر اسناد قابل مقایسه با سند 20 ساله نیستند. سند چشم انداز در سال 1404 منقضی می شود، بنابراین باید جهت گیری بلندمدت را در نظر بگیریم، بنابراین قبل از تکمیل سند 20 ساله، سند 50 ساله نوشته شد.

ضمانت اجرا چیست؟ چه تدابیری پیش بینی شده است تا سند الگو به سرنوشت سایر اسناد برنامه ای کشور دچار نشود؟

در حال حاضر بحث های اساسی در مورد این سند در حال انجام است و موضوع تضمین هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. در سند نمونه، اداره نظارت، کنترل و نظارت وجود دارد و نهادی وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت، اما اکنون در مرحله تعارض آرا هستیم. برای کنترل اجرای الگوی سند باید یک پیوند فوق العاده وجود داشته باشد. چه بسا نظارت راهبردی در سطح کلان و سطح مدیریتی نظام بر اجرای سند استاندارد نظارت داشته باشد در غیر این صورت به سرنوشت سایر اسناد دچار خواهد شد.

مشکل ما با برنامه های پنج ساله توسعه این است که نظارت بر اجرای آن ها محدود به گزارش دهی است و چیزی وجود ندارد که نهادهای نظارتی بخواهند منابع را تخصیص دهند، سوال بپرسند، امتیاز بدهند و به نسبت عملکرد دستگاه ها امتیاز بدهند.

* اتاق فکر ادواری از همان ابتدای شکل گیری مرکز الگو ایجاد نشد و در سال های اخیر فعالتر شده است، نیاز به ایجاد این اتاق فکر چه بود؟

وقتی این اتاق فکر راه اندازی شد همه فهمیدند که یکی از گره های اساسی کشور موضوع علم، فناوری و نوآوری است. وقتی عملکرد، رویکردها و جهت گیری های یک کشور را بررسی می کنیم، متوجه نقاط ضعف کشور می شویم، مثلاً در رتبه علمی در صدر لیست هستیم، اما در رتبه کارآفرینی و تبدیل ایده ها به ثروت هستیم. در رتبه های بسیار پایین دنیا

ما در زنجیره علم، فناوری و نوآوری کمبودهایی داریم. مقاله مدل به موضوع فناوری می پردازد و می تواند همکاری های بین بخشی و بین بخشی را فراهم کند. به همین دلیل است که Cycle Think Tank برای حل مشکل نوآوری ایجاد شد. در کشاورزی چهار رکن منابع اساسی، منابع انسانی، سرمایه گذاری و فناوری برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار وجود دارد. منابع اصلی ما مانند آب و خاک است که موقعیت ما در آن شکننده است.

نیروی انسانی در کشاورزی تنها هشت دهم آموزش مرتبط با این بخش را دارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به 2.3 درصد کاهش یافت. از طریق تأثیر دانش و فناوری در بخش کشاورزی می‌توان سایر ارکان کشاورزی را تقویت کرد. موضوع فناوری، موضوع کلیدی و حلقه مفقوده در همه حوزه‌های اقتصاد کشاورزی است و به همین دلیل کشور در این زمینه رتبه پایینی دارد، اما کشور در زمینه تولید علم رتبه بالایی دارد، بنابراین ورود به این حوزه مهم است. فن آوری.

س: اندیشکده ها و مراکز نمونه در تدوین مانیفست حکومت اسلامی چقدر پیشرفت داشته اند؟

اگر منظورتان این است که اتاق فکر چرخه نوآوری بر فناوری و نوآوری تمرکز دارد، بله، موفق شده است. منابع را جمع بندی، مطالعه و طبقه بندی کرده ایم و از همه امکانات کشور استفاده کرده ایم و عملکرد بسیار خوبی داشته ایم، هرچند سهم آنها در شاخص های کلی سند الگو اندک است. البته هنوز به بحث ساختار سازمانی و اجرایی نپرداخته ایم اما از نظر محتوایی موسسه چرخه نوآوری بسیار موفق عمل کرده است.

* آیا برنامه یا روشی برای انتقال دانش و تجربیات کسب شده در اتاق فکر بین اتاق فکر و اعضا و ایجاد هم افزایی وجود دارد؟

در مرکز مدل، شورای مرکزی یا راهبردی بین تمام اتاق‌های فکر قرار دارد و ایده‌ها در آنجا ارائه، ترکیب، تحلیل و خلاصه می‌شوند. با این حال، یک اشکال جدی مرکز قالب، ضمانت اجرای سند است. در مرکز مدل، مسائل مختلف به خوبی حل شده است، اما هیچ تضمینی برای عملکرد وجود ندارد. مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی باید به این موضوع فکر کند.

* با توجه به اهمیت فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، ارزهای رمزنگاری شده، بلاک‌چین و غیره، استفاده از آن‌ها پیشرفت کرده است آیا در اقدامات الگوی اسلامی ایرانی و همچنین در فرآیندهای مرکز پیشرفتی حاصل شده است؟

ما نباید انتظار داشته باشیم که سند مدل پیشرفت به طور مستقیم به این مسائل بپردازد، زیرا به نظر من مناسب نیست که سند وارد این فناوری ها شود که به آن فناوری پیشرفته می گویند. چون الان قدیمی و جدید هستند و دو سال دیگر ممکن است دیگر جدید نباشند. بنابراین ممکن است ذکر آنها در مقاله مناسب نباشد، اما اتاق فکر چرخه نوآوری باید به حوزه های فناوری پیشرفته که ما نیز به آنها پرداختیم، بپردازد، اما من به طور کلی با ذکر این فناوری ها در مقاله مخالفم.

باید توجه داشته باشم که بخش کشاورزی کشور در استفاده از فناوری و نوآوری به شدت ضعیف است. برای توسعه فناوری‌ها در کشاورزی، باید بازنگری بین‌صنعتی و سایر دستگاه‌های کمکی داشته باشیم. ادوات کشاورزی را وزارت صمت تولید می کند و باید به کمک بیایند. در بخش آب ما با وزارت نیرو یک وظیفه مشترک داریم. ما باید با سایر وزارتخانه ها در حوزه تجارت و فناوری اطلاعات همکاری کنیم.

دولت همچنین باید زیرساخت های توسعه فناوری و نوآوری مشاوره را ایجاد، حفظ و یارانه دهد. در غرب و در ژاپن، هند و برزیل، توسعه یافته در کشاورزی، دولت از کشاورزی حمایت کرد.

یکی از اقدامات سند الگو نحوه نوسازی و افزایش دانش شرکت های بزرگ است. نگاه مسئولان به کشاورزی باید به شدت تغییر کند تا کشاورزی دانش بر شکل بگیرد.

در این زمینه چند سوال مطرح است. آیا کشاورزی باید به روستاها محدود شود؟ نه، ما باید کشاورزی را از انحصار روستاها خارج کنیم. وقتی کشاورزی به شهرها آمد و به جای افقی عمودی شد، می شد از فناوری در آن استفاده کرد.

آیا برای اینکه مردم را با غذاهای سالم تغذیه کنیم، باید همان مواد غذایی را به همان شیوه تولید کنیم؟ قطعا نه. امروزه گوشت در آزمایشگاه تولید می شود، بنابراین باید نگرش خود را نسبت به دامداری، علوفه و آب تغییر دهیم. یعنی فناوری و نوآوری. ورود فناوری به روستاها، کشاورزی، دامپروری و گلخانه ها ضروری است. اما جهشی که اکنون به آن نگاه می کنیم، ناشی از مسائلی است که من در مورد آنها صحبت کردم و تغییر در نگرش.

آیا کشاورزان باید در این فعالیت فعلی مشارکت داشته باشند؟ اول فصل بکاریم در کنار این باید اقداماتی انجام شود و در پایان فصل برداشت شود. آیا می توان عمل ترکیبی دیگری را انجام داد؟ بله، فعالیت های زیادی وجود دارد که می توان انجام داد. کشاورز نه تنها پاسخگوی نیاز خانواده است، بلکه باید سهم او در تولید کشور مشخص شود.

به نظر ما نوآوری یک فرآیند است و مراحل آن باید طی شود. در بخش کشاورزی نباید ماشینی راه اندازی کنیم و از کشاورز بخواهیم دکمه ای را فشار دهد تا ماشین کار کند. در بخش کشاورزی، فناوری اطلاعات، اتوماسیون، روباتیک، هواپیماهای بدون سرنشین و مگاترونیک بسیار مهم هستند. مسیر ایجاد دانش کشاورزی بسیار مهم است و اگر می خواهیم اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی بیفتد باید این مسیر را طی کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

نحوه عملکرد انواع صفحه برش (2)

نحوه عملکرد انواع صفحه برش برش لیزر آهن, برش لیزر آهن, خدمات برش لیزری ورق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.