مدت زمان بافت تابلو فرش چقدر است؟ (10)

مدت دوران بافت تابلو فرش چه میزان است؟
تابلو فرش

چون به عبارتی نوع که نویسندۀ واقعی هنگامی وارد دنیای ماجرا می شود، وجود خارجی وی نمیباشد که وارد دنیای ماجرا شده هست بلکه منِ دوم او با ایده های یگانه که قصد انتقال آن در ادامه ماجرا را دارااست وارد دنیای ماجرا شده است، خوانندۀ واقعی هم هنگامی وارد دنیای ماجرا می شود(شروع به قرائت ماجرا می کند) از دنیا واقع قطع و به دنیای ماجرا وارد می شود به طوری که چنانچه زمان قرائت کتاب داستان او را جهت انجام کاری از قرائت بازداریم؛ با بستن مکتوب از خوانندۀ انتزاعی بیرون و تبدیل به خوانندۀ واقعی می گردد چون از دانا ماجرا وارد دانا واقع شده است.

نمونه بی آلایش تری می آوریم، زمانی که یک هنر پیشة طنز در ادامه کوچه و خیابان تردد می نماید و با ما‌درها معاشرت می نماید نویسندۀ واقعی هست و ما‌درها نمی توانیم به دیده نقشی که در ادامه فیلم دارااست با او بازخورد و نیز حرف شویم چون زمانی که او در ادامه فیلم به ایفای نقش می پردازد، نویسندۀ واقعی نمیباشد بلکه نویسندۀ انتزاعی( منِ دوم) او هست که به جهت ابلاغ ایده ها و اذهان وی (اهداف پنهان در ادامه فیلم) وارد دنیای ماجرا (فیلم) شده است. This article was generated wi th GSA  Conte nt Gen er ator D emoversion!

به خاطر داشته باشیم که خوانندۀ واقعی و نویسندۀ واقعی بیرون از دنیای ماجرا قرار دارند(شکل شمارۀ2) و خوانندۀ واقعی به محض همین که آغاز به قرائت کتاب داستان می کند، دیگر خوانندۀ واقعی نیست، چون از دنیا واقع وارد دنیای ماجرا (تخیل) شده هست و به خوانندۀ انتزاعی (منِ دوم خوانندۀ واقعی) تبدیل شده است.

در ادامه واقعیت او فیلم را به جهت تام افرادی که خواستار دیدن آن هستند(خوانندگان واقعی) ساخته هست و زمانی که ما‌درها به تماشای فیلم می نشینیم از دنیای واقع بریده، وارد دانا فیلم (دنیای داستان) می شویم و به منِ دوم خویش به این معنی که کسی که در ادامه دنیای ماجرا و نیکی در ادامه دنیا واقع وجود دارد، برمیگردیم.

در ادامه واقع تام افرادی که می توانند کتاب داستان باباگوریو را در ادامه دست گرفته و آغاز به قرائت آن کنند، خوانندگان ملموس(واقعی) آن نامیده می شوند. در ادامه سال 1389 در ادامه جریان گسترش بخشهای موزه آستان قدس سالن معلم فرشچیان به مساحت تقریبی 200 مترمربع در ادامه طبقه همکف موزه قرآن، باهدف اکران منحصر اثرها ایشان گشایش یافت.

همین بخش مهم اثرها تاریخی زیاد حیاتی و اشیای علمی منحصربهفردی هست که بعضا از قطعات آن به علت کمبود فضای مطلوب به جهت اکران تا به امروز به موزه منتقل تابلو فرش نشده است.

چنانچه در ادامه حین دیدن، فیلم را متوقف نماییم و به کاری بپردازیم، مجدد تبدیل به خوانندۀ واقعی می شویم. در ادامه همین جا به عبارتی نوع که بازدید نمودیم خوانندۀ انتزاعی و واقعی به لطف از یکدیگر قطع شده است.

یکی از از فاکتورهای کلیدی به جهت این که بشه مدت دوران اتمام قالی منش تقریب زد میزان تابلو فرشی هست که میخواهیم ببافیم و همانطور که مشخصه هر چه میزان تابلو فرش ما‌درها میزان بزرگتری داشته باشه دوران بیشتری را می بایست صرف تام نمودن آن نماییم اما برعکس آن هم صادقه به این معنی که هر چه میزان میزان قالی ما‌درها کوچیک باشه زودتر به اتمام میرسه اما گشوده نیز جلوتر خوا‌هیم گفت که به جهت اندازههای گوناگون نیز چطور می بایست دوران انتخاب نماییم و در ادامه دوران معین به اتمام برسونیم.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

آجر شیشه ای یا بلوک شیشه ای چیست؟

بلوک شیشه ای بنابراین، با اعتنا به اسـتفاده های فزاینـده ایـن گیـاه در ادامه طـب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.