تازه های آیا می دانید؟

اعداد مخلوط چیست؟ تعریف ، حقایق و مثال

مجموعه: آیا می دانید ؟ حل تمرینات اعداد مخلوط   عدد مخلوط چیست و به چه اعدادی می گویند؟ واژه ی مخلوط در زبان فارسی یعنی درآمیخته شده یا درهم شده. یعنی اینکه حداقل دو چیز در کنار هم قرار دارد. عدد مخلوط نیز تداعی کننده ی همین معنی است. …

توضیحات بیشتر »